hero image

Blog

Numeryczne Modele Terenu — w jaki sposób pomagają w planowaniu i analizie terenu?

08 lipca 2024 / Autor: seeyouupcom2 / Kategoria: Pozostałe

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w każdym aspekcie naszego życia, a branża geodezyjna nie jest wyjątkiem. Numeryczne Modele Terenu (NMT) oraz ortofotomapy z drona stanowią doskonały przykład, jak nowoczesne technologie mogą zrewolucjonizować procesy pomiarowe i planistyczne. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie niezwykle dokładnych danych, które są nieocenione w planowaniu przestrzennym, monitorowaniu budowy oraz analizie zgodności wykonanych prac z projektami budowlanymi. 

Co to są numeryczne modele terenu i jak są tworzone?

Definicja i tworzenie NMT

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowa reprezentacja powierzchni ziemi, która uwzględnia jej kształt, wysokość oraz inne cechy terenu. Modele te są tworzone na podstawie danych pomiarowych, takich jak skanowanie laserowe, zdjęcia lotnicze czy dane GPS. Kluczową technologią w tworzeniu NMT jest fotogrametria, w tym lotnicze skanowanie laserowe (LIDAR) oraz fotogrametria z użyciem dronów. Dzięki tym technologiom możliwe jest uzyskanie bardzo dokładnych danych topograficznych, które są następnie przetwarzane w specjalistycznym oprogramowaniu GIS (Geographical Information System).

 

Drony, wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości i sensory LIDAR, umożliwiają zbieranie danych z dużą precyzją i w krótkim czasie. Proces tworzenia NMT z użyciem drona obejmuje planowanie lotu, zbieranie danych terenowych, a następnie ich przetwarzanie i analizę w odpowiednim oprogramowaniu. Wynikiem tego procesu jest szczegółowy model terenu, który może być wykorzystany do różnych zastosowań.

Zastosowanie NMT w planowaniu

Numeryczne Modele Terenu są niezwykle pomocne w planowaniu przestrzennym i projektowaniu nowych inwestycji budowlanych. Dzięki nim projektanci i inżynierowie mogą dokładnie analizować ukształtowanie terenu, identyfikować potencjalne problemy oraz optymalizować projekty pod względem kosztów i czasu realizacji. NMT umożliwia tworzenie precyzyjnych map topograficznych, które są podstawą do sporządzania analiz hydrologicznych, geotechnicznych oraz planowania infrastruktury drogowej i kolejowej. Modele te pomagają również w symulacjach, takich jak modelowanie przepływów wód opadowych czy ocenianie ryzyka osunięć ziemi.

Zalety wykorzystania ortofotomap i modeli terenu w nadzorze budowlanym

Monitorowanie postępów na budowie

Ortofotomapy i modele terenu z drona stanowią nieocenione narzędzie w nadzorze budowlanym, szczególnie na dużych inwestycjach, takich jak drogi ekspresowe i autostrady. Dzięki wysokiej rozdzielczości i precyzji, możliwe jest dokładne dokumentowanie postępów budowy w czasie rzeczywistym. Drony mogą wykonywać regularne loty, zbierając zdjęcia i dane, które są następnie przetwarzane w modele 3D. Takie podejście pozwala na bieżąco monitorować realizację projektu, identyfikować ewentualne odchylenia od planu oraz szybko reagować na pojawiające się problemy, co znacząco zwiększa efektywność i bezpieczeństwo prac budowlanych.

Analiza zgodności z projektem

Ortofotomapy i modele terenu wspomagają również analizę zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. Dzięki nim można precyzyjnie porównać rzeczywiste położenie i kształt elementów budowlanych z ich projektem, co pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów czy odchyleń. To z kolei ułatwia kontrolę jakości i weryfikację, czy wykonane prace spełniają wszystkie wymagania techniczne i normy budowlane. Zastosowanie NMT w analizie zgodności z projektem jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka błędów oraz zwiększenia efektywności realizacji inwestycji.

Dostępność i koszty ortofotomap z drona

Porównanie dostępności danych

Rozwój technologii dronów znacząco wpłynął na dostępność ortofotomap. Wcześniej, tworzenie ortofotomap wymagało kosztownych i czasochłonnych lotów samolotowych, co ograniczało ich dostępność. Obecnie, dzięki dronom, możliwe jest szybkie i stosunkowo tanie zbieranie danych z powietrza. Drony wyposażone w nowoczesne sensory umożliwiają wykonywanie precyzyjnych zdjęć i pomiarów, które są następnie przetwarzane w wysokiej jakości ortofotomapy. To zredukowało koszty i czas potrzebny na wykonanie pomiarów, a także zwiększyło ich dostępność dla mniejszych firm i projektów.

Czynniki wpływające na koszty

Koszty wykonania ortofotomapy z drona są uzależnione od kilku czynników, takich jak wielkość obszaru do pomiaru, rodzaj zastosowanych sensorów oraz częstotliwość i złożoność lotów. Drony z kamerami wysokiej rozdzielczości oraz LIDARami są droższe, ale zapewniają wyższą jakość danych. Dodatkowo, koszty mogą być również kształtowane przez warunki terenowe, takie jak trudny dostęp do miejsca pomiaru czy zmienne warunki atmosferyczne. Niemniej jednak, inwestycja w technologię dronów przynosi znaczące korzyści finansowe, zwłaszcza w kontekście szybkości i efektywności realizacji pomiarów oraz analizy danych.


Udostępnij: