Pomiary as-built

Analizy stanu wybudowanego względem oryginalnej dokumentacji 3D
zobrazowane w postaci mapy odchyłek

Zobacz nasze realizacje

As-built – definicja

W Internecie można znaleźć bardzo dużo interpretacji pojęcia as-built. Najprostsze tłumaczenie wprost z języka angielskiego to po prostu „jak zbudowano”. W Polsce posługujemy się zwykle pojęciem inwentaryzacji powykonawczej, która zwykle jest dokumentacją płaską. Na rysunkach prezentowane są odchyłki istniejących, wybudowanych elementów, od projektu. Dokumentacja taka obejmuje zwykle pojedyncze komponenty (np. słupy konstrukcyjne).

Wprowadzając pojęcie inwentaryzacji as built mówimy o dalece szerszym spojrzeniu. W świecie gdy projekty budowlane zaczynamy przedstawiać w formie cyfrowego modelu 3D BIM bezsensownym wydaje się sprowadzanie inwentaryzacji z powrotem do poziomu 2D. Dlatego w naszym rozumieniu inwentaryzacja as built będzie oznaczała przede wszystkim sporządzenie dedykowanej inwentaryzacji 3D z wykorzystaniem odpowiednio przystosowanego do tego celu sprzętu.

Po co to robić?

Wykonanie dokumentacji as built jest przede wszystkim formą kontroli tego co zostało zbudowane. W zależności od wymagań technicznych kontrolujemy geometrię, przebieg ścian, instalacji a także liczby występujących elementów. W przeciwieństwie do tradycyjnej dokumentacji projektowej otrzymujemy pełen zestaw informacji odnośnie stanu „jak jest”, dzięki czemu unikamy dalszych nieporozumień w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych odstępstw.

Dokumentacja as built posłuży nie tylko do analizy i bieżącego korygowania przebiegu budowy. Będzie również doskonałą bazą do stworzenia systemu informacji o budynku np. w zakresie przebiegu sieci w ścianach, zakrytych na etapie prac wykończeniowych.

Inwentaryzacja as-built stanu surowego budynku

Modelowanie 3D możemy na kilka sposobów

1. Porównanie z chmurą punktów –  najtańszy i najszybszy polega w zasadzie na samej analizie chmury punktów i wizualnej ocenie widocznych odchyłek wraz z ich kwalifikacją jako istotne lub nie. Tutaj praktycznie nic nie modelujemy a jedynie raportujemy i przekazujemy dane do odpowiednich jednostek

2. Budowa modelu as-built od podstaw – jest to dobre rozwiązanie w momencie gdy w ogóle nie dysponujemy modelem 3D, lub istniejący model posiada błędy lub z jest nieaktualny z innych powodów.

3. Aktualizacja istniejącego modelu do stanu as-built. Jest to najbardziej pożądany produkt, gdyż zawiera on w sobie zarówno wszystkie elementy projektowe, również niewidoczne dla skanera czy drona a jednocześnie geometria w modelu jest zgodna z rzeczywistością. Niestety wbrew pozorom opcja dosyć pracochłonna. Wymaga również pełnej koordynacji między zespołem inżynierów wykonujących aktualizacje oraz zespołem projektantów obiektu.

4. Klasyczne rysunki 2D – jest to oczywiście możliwe. Dodatkowo dzięki posiadanej chmurze punktu nie ma generalnie potrzeby tzw. domiarów w przypadku gdy chcemy np. wygenerować przekrój w innym miejscu.

As built vs tradycyjna obsługa geodezyjna budowy

Jest to kwestia do poruszenia w nadchodzących latach. Klasyczna obsługa geodezyjna budowy składa się zazwyczaj z prac realizacyjnych (tyczenia) oraz inwentaryzacyjnych. O ile chmury punktów raczej nie przydadzą się przy tyczeniu osi czy przenoszeniu wysokości, o tyle naszym zdaniem dokumentacja as built jest  w stanie w pełni zastąpić  dokumentacje powykonawcze w klasycznej postaci. Jak będzie? Czas pokaże.

birdie

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.

+48 533 679 247

napisz do nas