Inwentaryzacje instalacji przemysłowych

Skanowanie oraz modelowanie 3D skomplikowanych instalacji,
maszyn oraz konstrukcji w zakładach przemysłowych i fabrykach

Zobacz nasze realizacje

Słowem wstępu

Postępujący rozwój technologiczy wymaga dostosowania istniejących, wybudowanych 10-20 lat temu zakładów przemysłowych. Przebudowa centrum logistycznego lub zakładu przemysłowego to ogomne przedsięwzięcie. Nie praktykuje się zamykania zakładu, ani całych linii technologicznych, aby zastąpić je nowymi rozwiązaniami. Zazwyczaj nowe ciągi kalbowe, instalacje przemysłowe czy linie produkcyjne muszą zostać „wkomponowane” w istniejącą strukturę. Trudno to jednak wykonać, gdy nie ma kompletnej dokumentacji, jest ona nieczytelna lub po prostu są różnice między projektem a wykonaniem. Nie jest to jednak niemożliwe.

 

Zastosowanie

Pełna inwentaryzacja instalacji przemysłowych usprawnia pracę projektantów, którzy otrzymują gotowy produkt do pracy. W stworzony model 3D mogą wpasować nowoprojektowane elementy, oraz zaplanować przeprowadzenie prac, tak aby zminimalizować koszty.  Dodatkowym atutem projektowania na takim obiekcie jest wykluczenie ryzyka kolizji z innymi elementami.

 

Jak wygląda inwentaryzacja instalacji przemysłowych

Technologia skaningu laserowego jest bezinwazyjna, niezwykle prezyzyjna, oraz co ważne w tak wymagających warunkach, bardzo szybka w porównaniu z metodami klasycznymi. W zależności od potrzeb, możemy zeskanować albo wybrany fragment zakładu, np. jedną  linię produkcyjną, albo całą fabrykę. Jesteśmy w stanie dokładnie odwzorować skanowane elementy za pomocą miliadrów punktów o określonych współrzędnych.

Powstała chmura punktów podlega modelowaniu. Model 3D stworzony w technologii BIM jest wiernym odwzorowaniem rzeczywistości.

Poziom odwzorowania szczegółów, określany jako poziom dokłądności LOD, jest ustalany przed przystąpieniem do prac, i w dużej mierze zależy od zakresu planowanych renowacji i remontów.

Technologia skanowania 3D jest uzupełniana przez fotogrametrię z dronów. W przypadku modelowania instalacji znajdujących się na zewnątrz wykonujemy nalot dronem. Po odpowiedniej obróbce pozyskanych zdjęć, otrzymujemy kolejną chmurę punktów na postawie której modelujemy przegieg rur i urządzeń na dachach.

Pomiary w strefach zagrożenia

Często zakłady przemysłowe w których wykonujemy pomiary są obszarami zagrożonymi wybuchem. W takich miejscach trzeba przestrzegać ściśle określonych, bardzo surowych norm. Urządzenia, którymi mierzymy, posiadają certyfikat ATEX, co dopuszcza je do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

 

birdie

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.

+48 533 679 247

napisz do nas