Inwentaryzacje zabytków

Inwentaryzacj 3D zabytków w oparciu o skaning 3D i fotogrametrię z dronów

Zobacz nasze realizacje

Czym jest inwentaryzacja zabytków?

Inwentaryzacja (budowlana) jest opracowaniem technicznym zawierającym rysunki z aktualnym stanem istniejącego budynku.  Dane w niej zawarte są  odtworzeniem stanu faktycznego na podstawie pomiarów z natury. Powyższe cechy inwentaryzacji wskazują na to, że opracowanie musi być rzeczywistym odwzorowaniem stanu faktycznego przy zachowaniu odpowiedniej skali, aby było w pełni mierzalne.

Należałoby także wspomnieć o produkcie końcowym inwentaryzacji. Przyjęło się, że są to głównie rysunki- rzuty kondygnacji, dachu, elewacji, przekroje. Ale w dobie dzisiejszych technologii nie wolno zapominać, że jest to także model 3D- czyli w pełni wymiarowa bryła obiektu, z której łatwo odczytać wszystkie informacje, nie tylko te, które dotychczas były zawierane na rysunkach 2D.

Inwentaryzacja zabytków jest szczególnym przypadkiem inwentaryzacji budowlanej. Przede wszystkim ze względu na charakter odwzorowanego obiektu. Najczęściej obiekty zabytkowe charakteryzują bogate zdobienia, nieregularne kształty, duża ilość detali, a także ubytki czy pęknięcia. Idealne odwzorowanie takich obiektów jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom- fotogrametrii i skaningowi laserowemu.

 

Inwentartyzacja elewacji na warszawskiej starówce

Zastosowanie

Inwentaryzację zabytków wykonuje się dla konserwatorów zabytków, specjalistów z branży architektonicznej i budowlanej, oraz inwestorów. Zakres prac zależy od ustaleń z zamawiającym, i wiąże się z dalszymi pracami jakie będą wykonywane na danym obiekcie.

Główne zastosowania inwentaryzacji zabytków to wykonanie projektu przebudowy, odbudowy, czy rewitalizacji obiektu, wraz z kosztorysem i harmonogramem prac. Jest przydatna przy ocenie stanu i zniszczeń zabytku. Często wykonuje się ją, ponieważ budynek nie posiada żadnej dokumentacji- w przypadku starych, zabytkowych obiektów, dokumentacja, nawet jeśli istnieje, z biegiem lat niszczeje i nie nadaje się do użytku.

W związku z tym, że wynikiem inwentaryzacji może być trójwymiarowy model obiektu, który poza dokładną i rzeczywistą geometrią zawiera też informacje o kolorze i fakturze, zastosowań takiego opracowania jest nieskończenie wiele.

Inwentaryzacja teatru Baj w Warszawie
Inwentaryzacja zabytkowej stajni

Czym jest inwentaryzcja zabytków?

Zabytki charakteryzuje także to, że bywają wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych oraz trudno dostępne. W przypadku inwentaryzacji takiego obiektu metodą fotogrametrii i skaningu laserowego nie ma to większego znaczenia.

Poza najwyższą precyzją, metodę tę charakteryzuje bezpieczeństwo pomiaru. Wszystkie trudno dostępne miejsca są mierzone bez bezpośredniego kontaktu człowieka ze skanowanym obiektem.

Nasze metody pomiarowe

Przystępując do inwentaryzacji zawsze rozpoczynamy prace od ustalenia do czego potrzebne jest opracowanie i kto dalej będzie z niego korzystał. Na tej podstawie ustalemy zakres praz z zamawiającym oraz, już wewnątrz firmy, metody pomiarowe.

W przypadku inwentaryzacji zabytków, często łączymy różne metody pomiarowe. Czyli skaning laserowy 3D, fotogrametrię i pomiary z wykorzystaniem dronów, a także klasyczne pomiary geodezyjne, w tym autorską metodę mierz i rysuj na obiekcie.

 

Inwentaryzacja konserwatorska
birdie

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.

+48 533 679 247

napisz do nas