Loading...
Zapraszamy do kontaktu, nr tel.: 660 681 828, biuro@pkig.pl
Skaning laserowy w pomiarach przemieszczeń
10Sie

Skaning laserowy w pomiarach przemieszczeń

Prezentujemy wyniki pomiarów jakie wykonaliśmy przy współpracy z firmą ELIPSOIDA Andrzej Łoniewski. Prace polegały na cyklicznym skaningu 3D obiektu, celem porównywania kolejnych chmur punktów względem sesji wyjściowej. Tego typu analiza pozwalała na dostarczenie informacji odnośnie przemieszczeń, które mogą potencjalnie wystąpić, ze względu na oddziaływanie np. budowy w sąsiedztwie.

Jest to zupełnie nowe podejście, gdyż dzięki technologii jaką jest skaning laserowy nie musimy ograniczać się już do punktowych pomiarów. Maksymalna ilość zebranych danych geometrycznych pozwala monitorować każde zmiany zaistniałe w budynku, nawet rzędu kawałka odpadniętego tynku.

Załączamy przykład przeprowadzonej analizy. Zawiera ona rzut ściany wraz z kolorystycznym zestawieniem odchyłek oraz histogram z rozkładem normalnym. W tym przypadku wszystkie odchyłki zmieściły się w naszym zakładanym błędzie pomiarowym (6mm), zatem możemy stwierdzić, że między aktualną a poprzednią sesją pomiarową przemieszczenie nie nastąpiło 🙂

 

skaning laserowy w pomiarach przemieszczeń

 

Oczywiście jest to metoda nieco mniej dokładna niż klasyczne pomiary przemieszczeń, gdzie osiągamy dokładności rzędu 1-2mm, jednak z powodzeniem może być stosowana w obiektach na których nie wolno nam umieścić stałych punktów oraz w przypadkach gdzie najwyższa dokładność nie jest wymagana. Skaning będzie również idealnym uzupełnieniem klasycznych – punktowych pomiarów przemieszczeń.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem zaprezentowania technologii skaningu laserowego 3D.